Vælg miljøvenlig algebekæmpelse

Vælg miljøvenlig algebekæmpelse

februar 18, 2019 Slået fra Af Redaktionen

Nogle synes, at alger på fliser, træværk, murværk og så videre godt kan være ret dekorative, andre mener, at de er hæslige og bare skal væk. Det er mest et spørgsmål om smag og behag.

Men betragtet ud fra en fornuftsmæssig synsvinkel, så er alger noget, som bør bekæmpes – om ikke med alle midler så i hvert fald meget effektivt.

Hvor sætter alger sig?

Alger sætter sig på stort set alle overflade på matriklen, hvor det kan komme afsted med det. Det kan både være på lodrette og vandrette flader. Dog er de lodrette flader noget mindre udsat, fordi vandet har en mulighed for at rende ned.

Alger kan sætte sig på for eksempel: Hustaget, havefliserne, murværk, skuret og terrassen.

Områder, der ligger mod nord eller mest i skygge, er mest udsatte for algevækst.

De angrebne områder kan både være glatte eller ru. Alger er slet ikke sarte, når det kommer til det underlag, som de slår sig ned på.

Hvorfor kommer der alger?

Alle arter er kodede til at formere sig. Det gælder også for alger. Det betyder, at har algerne først slået sig ned et sted, så bliver de flere og flere.

De søger efter et godt værtssted, hvor der er godt med fugt. Finder de det, og får de lov til at sidde at hygge sig og formere sig, så bliver de der.

Alger behøver ikke meget at leve af. Fugt kan gøre det. De er ikke glade for direkte sol, for det får fugten til at fordampe og planterne til at tørre ud. Derfor holder de mest af at slå sig ned på steder, hvor fugten trives.

Fugten er skidt for underlaget

På en privat grund er der mange gode steder, som alger og mos kan slå sig ned. Det er husejeren bare ikke så begejstret for, for disse mikroorganismer kan forårsage skader på det underlag, de gror på.

Væksterne er sådan set ikke farlige eller skadelige. Men det er fugten. Den permanente tilstedeværelse af fugt er slet ikke godt for hverken murværk, fliser, tagsten eller træværk. Det kan faktisk omme til at gøre en hel del skade, hvis algerne ikke bliver fjernet, sådan at fugten kan komme væk.

Få bugt med algerne på en miljøvenlig måde

Algerne skal væk, så fugten forsvinder fra det angrebne underlag. Kontakt din lokale algefjerner, så han kan rykke ud med alt det nødvendige udstyr og den nødvendige ekspertise, når algerne på din matrikel skal bekæmpes. Ved at vælge en professionel til det, så kan du også sikre dig at det sker på en miljøvenlig måde.

Det kræver den helt rigtige behandling at få effektivt bugt med algerne. Tilmed skal det gøres så skånsomt som muligt. Behandlingen skal ikke være så hårdhændet, at underlaget lider unødig skade af den.

Lad fagmanden bekæmpe algerne

Algebekæmpelse skal være både effektiv og skånsom. Det kan en fagmand yde. Derfor bør du overlade algebekæmpelsen til ham, så ved du, at det bliver gjort på den rigtige måde.

De små mikroorganismer udsender sporer, der kan risikere at slå sig ned igen, når afrensningen er overstået, og der bliver fred igen. Derfor skal der sørges for, at det bliver så svært for dem at indtage underlaget igen som muligt.

Desuden er det vigtigt, at de midler, der bliver brugt til behandlingen, er så skånsomme for underlaget og for miljøet som muligt.

Kontakt en professionel algebekæmper, når det skal gøres korrekt.