Gør Danmark klimavenlig med udvendig efterisolering af din bolig

Gør Danmark klimavenlig med udvendig efterisolering af din bolig

juni 14, 2021 Slået fra Af Redaktionen

Dårligt isolerede huse er en stor synder i klimadebatten, for mange ældre huse har ikke den optimale isolering, hvilket medfører til dårligt indeklima, og den kulde, der opstår i huset, vil give anledning til at skrue op for varmen i hjemmet. Dette kan udvendig efterisolering hjælpe med at forhindre – Læs mere om udvendig efterisolering her. Ellers så besøg Sydjysk facade & energirenovering ApS

Det er de små ting, der tæller

I disse tider kan man ikke undgå at tage stilling til klimaspørgsmålet. Det er blevet et emne, der medtages i næsten alle beslutninger, og et mål for 2030 står som skydeskive at sigte efter. For at ramme dette mål, er det en vigtighed, at alle gør en indsats. Man kan bidrage til mindskningen af CO2-udledningen på mange måder, men vigtigst af alt, er blot, at man er bevidst om, at de tiltag, man vælger at implementere i hverdagen, har effekt. Man kan have tendens til at tænke, at det der bliver gjort på mikroniveau ikke har en betydning, men det handler om at sende nogle signaler, der kan inspirere andre, for at lede livsstil hen på et grønnere og mere bæredygtigt plan. Først og fremmest er den en god idé at sætte sig grundigt ind i, hvor CO2-udledningen er værst, hvor man kan gøre en forskel og hvordan.

Grøn energi er vejen frem

Den grønne omstilling handler i høj grad om at udnytte energiressourcerne bedst muligt, så der undgås at bruge fossile brændstoffer, som olie og kul. Derimod skal der dyrkes den grønne energi. Den grønne energi er en form, der er vedvarende og som udleder minimale mængder CO2. Den grønne energi kan installeres i hjemmet i form af varmepumper, jordvarme og solceller. De grønne energikilder er solen, vinden og jorden. Grøn energi er i hastig udvikling, og allerede i dag er disse energiformer lige så effektive som traditionel elproduktion, hvorfor man bør få udskiftet sit gamle oliefyr, hvis man ikke allerede gør brug af grøn energi. Der findes mange fordele ved at omstille sin energikilde. Elregningen kan forventes billigere, det er en effektiv måde at opvarme huset på, det er miljøvenligt og derudover er det nem vedligeholdelse. Man kan også sørge for udvendig efterisolering af sit hus.

De simple valg i hverdagen

Grøn energi er én måde at bidrage til mindre CO2-udledning, men hvis man ikke er ejer af et hus, og derfor ikke kan tage disse store beslutninger, er der altså mange andre måder at tilgå ansvaret på. Helt basalt, når man handler, kan man tage nogle valg, der er til fordel for miljøet. Man kan fx altid gå efter danske, økologiske varer. Derudover kan man mindske kødforbruget – ikke fordi man nødvendigvis bør sætte titel på, hvad man er, men mere bare tage valget om en ændring af madvaner. En anden måde, man kan bidrage til, er dermed at forsøge sig med genbrug – på den måde udnytter man allerede eksisterende varer frem for at støtte overproduktionerne.